top of page

Terapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to szczególne spotkanie dwóch osób - psychoterapeuty i osoby zwracającej się po pomoc w kryzysie, przewlekłych trudnościach czy poszukującej wsparcia w rozwoju. Polega na rozmowie, która pozwala na przyjrzenie się powracającym myślom, emocjom, a także dzięki nawiązaniu relacji z terapeutą - poznania, rozumienia siebie i podjęcia działań mających na celu poprawę funkcjonowania w bezpiecznych warunkach. W swojej pracy, odnoszę się również do wzbogacania procesu terapeutycznego o techniki rozwijające rozpoznawanie i rozumienie sygnałów płynących z ciała, świadomego ruchu, a także ekspresyjnemu wyrażaniu siebie.

  

Spotkania odbywają się regularnie, najczęściej raz w tygodniu o stałej porze. Rozpoczynają się kilkoma (najczęściej trzema) konsultacjami, w celu zebrania najważniejszych informacji, rozpoznaniu problemu i potrzeb, a także ustaleniu oczekiwań wobec procesu. 

Odpowiadając na potrzeby osób mieszkających za granicą czy w miejscach, gdzie dostęp do terapii jest utrudniony (także przez stan zdrowia) prowadzę terapię online. Przebieg takiej sesji, częstotliwość jest podobna jak tradycyjnej psychoterapii.

W trosce o zapewnienie bezpiecznego procesu terapeutycznego z zachowaniem norm etycznych swoją pracę regularnie superwizuję wg wytycznych PTP.  

LR-300--7_edited_edited.jpg

"Nie zaistnieję, jeśli nie poświęcę sobie uwagi.

Nie zaistnieję, bez własnej zgody na siebie."

Alfried Langle

bottom of page